Plastyfikatory do betonu – co to jest i do czego służy?

Plastyfikatory są powszechnie stosowane do zmiękczania i zwiększania elastyczności materiałów termoplastycznych. Plastyfikatory działają poprzez zakłócanie i osłabianie sił międzycząsteczkowych, które normalnie nadają polimerom ich sztywną strukturę. Plastyfikatory to substancje, które zmniejszają oddziaływania międzycząsteczkowe przy pozytywnym wpływie na ruchliwość łańcuchów polimerowych.
Plastyfikatory modyfikują również zachowanie elastomerowe kauczuków, dlatego też są one najczęściej spotykane w tworzywach sztucznych, takich jak PVC (polichlorek winylu), mieszankach gumowych, takich jak opony samochodowe, oraz we wszystkich innych zastosowaniach, w których pożądana jest elastyczność lub rozciągliwość.
Plastyfikatory do betonu to związki o niskiej masie cząsteczkowej, które mogą być dodawane do mieszanek betonowych w celu skrócenia czasu wiązania i poprawy urabialności. Najpopularniejsze rodzaje tych związków, które stosujemy obecnie, to chlorek wapnia i chlorek sodu, a także inne, takie jak sulfonowany naftalen i krezol.
Polimery te zmniejszają napięcie powierzchniowe wody, dzięki czemu łatwiej wnika ona w pory wewnątrz cząstek kruszywa, co zwiększa jej zdolność do wiązania cząstek ze sobą. Dzieje się tak za sprawą roztworu solanki utworzonego pomiędzy jonami wapnia w chlorku wapnia lub jonami sodu w chlorku sodu, które zawierają aniony przyciągające cząsteczki wody. Zwiększona zdolność cząsteczek wody do wiązania się powoduje wzrost lepkości wewnątrz roztworu.
Chlorek wapnia, chlorek sodu i większość innych plastyfikatorów do betonu to materiały higroskopijne, co oznacza, że są one w stanie przyciągnąć cząsteczki wody z otoczenia, tworząc nasycony roztwór solanki, jeśli wilgotność jest wystarczająco wysoka. Zdolność do przyciągania wody pozwala, aby beton był łatwiej pompowany w mokrych warunkach pogodowych, dając cząsteczkom kruszywa więcej powierzchni, na której woda może działać jako smar.

Plastyfikatory do wylewek betonowych – czy to bezpieczne?

Plastyfikatory do betonu nie są niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Chlorek wapnia występuje naturalnie w mleku, wodzie morskiej i solankach do marynowania. Chlorek sodu jest związkiem występującym w organizmie człowieka.
Plastyfikatory do betonu nie są tak szeroko stosowane, jak mogłyby być, z powodu nieprawidłowego postrzegania przez specyfikatorów, inżynierów i wykonawców. Uważają oni, że plastyfikatory do betonu mogą wpływać na wytrzymałość betonu. W rzeczywistości nie jest to prawdą. Chlorek wapnia i chlorek sodu były wielokrotnie testowane w takich instytucjach akademickich jak Uniwersytet Cambridge, University College London i Imperial College London, aby potwierdzić ich korzystny wpływ na urabialność bez szkodliwego wpływu na wytrzymałość i trwałość.

Dlaczego warto stosować plastyfikatory?

Korzyści wynikające z dodania związku o niskiej masie cząsteczkowej do mieszanki betonowej przewyższają wszelkie koszty poniesione w związku z materiałami, sprzętem lub zmianami w procesie, które mogą być wymagane do jego zastosowania. Plastyfikatory zmniejszają ilość wody potrzebnej do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości betonu. Na przykład mieszanka zawierająca 1% wagowo chlorku wapnia wymaga jedynie 103 litrów wody do wyprodukowania metra sześciennego betonu, w porównaniu do 114 litrów w przypadku betonu nieplastyfikowanego. Może to również prowadzić do znacznych oszczędności na kosztach materiałów i sprzętu potrzebnego do mieszania oraz pompowania mokrego materiału.
Plastyfikatory nie zwiększają kosztów ani czasu potrzebnego do wykończenia powierzchni gotowego produktu, jak się czasem uważa. Stosowanie plastyfikatorów nie wpływa na kurczliwość przy suszeniu ani nie zmniejsza możliwości zagęszczania. Równość i gładkość uzyskana przez układanie betonu plastyfikowanego jest dokładnie taka sama jak w przypadku betonu konwencjonalnego.
Plastyfikatory do betonu pozwalają osiągnąć wysoki poziom urabialności, co może prowadzić do znacznych oszczędności na sprzęcie i robociźnie. Zmniejszenie ilości wody w mieszance betonowej o zaledwie 1%, zwiększy wydajność ciężarówek, wózków ręcznych i pomp aż o 20%. Oznacza to, że do układania betonu potrzeba będzie mniej osób niż dotychczas.
Podobne korzyści można osiągnąć, stosując plastyfikatory do elementów prefabrykowanych, takich jak belki, nadproża czy panele ścienne, przy czym przenośne mieszarki zastępują mieszalniki cementu. Takie rozwiązanie ma wiele zalet:
minimalizacja kosztów materiałowych – brak odpadów w postaci niewykorzystanego mokrego cementu w betoniarni,
eliminacja czasu postoju ciężarówek – szybszy czas wiązania skraca czas oczekiwania na następny ładunek betonu,
redukcja kosztów pracy – mniej pracowników będzie potrzebnych do transportu i wykończenia produktu.
Chlorek wapnia i chlorek sodu to sprawdzone plastyfikatory do betonu, które zapewniają wiele korzyści, takich jak wydajność, bezpieczeństwo i oszczędność.

Łatwiejsze pompowanie mieszanki betonowej

Należy pamiętać, że maksymalne możliwe użycie plastyfikatorów może wpłynąć mniej korzystnie na beton. Przykładowo może wystąpić większe napowietrzenie mieszanki, skutkujące jej wolniejszym wiązaniem. Aby uzyskać znaczną poprawę właściwości fizycznych (jak odporność betonu), pożądany wpływ na parametry pracy (jak upłynnienie mieszanki, przyspieszenie schnięcia lub jego opóźnienie), możliwość wykorzystania w niskich temperaturach, należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta

Plastyfikator do betonu z hurtowni budowlanej Batel

Zaopatrując się w naszej hurtowni, otrzymasz pełne wsparcie merytoryczne podczas wykorzystywania naszych produktów. Dokładnie wiemy, co doradzić swoim klientom w każdej sytuacji. Wiemy, jaką mieszankę najlepiej zastosować, kiedy chcesz wpłynąć na temperaturę zeszklenia, plastyczność betonu, odporność na uszkodzenia mechaniczne. Doradzimy Ci, które plastyfikatory wybrać do ogrzewania podłogowego, a co najlepiej sprawdzi się przy odlewach elementów betonowych.
Wszystkie produkty dostarczamy zawsze na czas oraz gwarantujemy rewelacyjną cenę na wszystkie plastyfikatory wiodących producentów chemii budowlanej. Zadzwoń do nas lub napisz maila! Nie zawiedziesz się!